KONCEPT SUBJEKTÍVNEJ KRÁSY, KTORÝ PRE VÁS PO SVETE OBJAVUJE MONIKA FILIPOVÁ.

JEMNÝ ŠPERK, ARTIZANÁLNE SVIEČKY, UMELECKÉ OBJEKTY.

OZDOBÍ VÁS I PRIESTOR NAVÔKOL.

DIAGRAM vznikol z idey priniesť do Bratislavy hodnotné dekoratívne objekty z inšpiratívnych destinácií.

Výslednou formou je multi brand concept store, zhmotnenie subjektívnej krásy, ktorú na cestách objavuje Monika Filipová.

Palác Motešických, kde má obchod zázemie, definuje vzťah k hodnotám, ktoré ocení čas.

DIAGRAM je súradnica miesta s osobitými objektami, ktoré ozdobia Vás aj priestor navôkol.
DIAGRAM vznikol z idey priniesť do Bratislavy hodnotné dekoratívne objekty z inšpiratívnych destinácií.

Výslednou formou je multi brand concept store, zhmotnenie subjektívnej krásy, ktorú na cestách objavuje Monika Filipová.

Palác Motešických, kde má obchod zázemie, definuje vzťah k hodnotám, ktoré ocení čas.

DIAGRAM je súradnica miesta s osobitými objektami, ktoré ozdobia Vás aj priestor navôkol.
Monika Filipová
FOUNDER

DIAGRAM je splneným snom, ktorý predstavuje Monikin koncept subjektívnej krásy v podobe osobitých objektov.
Monika Filipová
FOUNDER

DIAGRAM je splneným snom, ktorý predstavuje Silviin koncept subjektívnej krásy v podobe osobitých objektov.